logo
 
 

Få mere lyst til ledelse

DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Når du ikke vil forføres af standardiserede ledelsesteorier og –modeller

Ledelsesbegrebet har ikke én størrelse, og ledelsesbegrebet lader sig ikke uniformere og standardisere uafhængig af kultur, geografi og virksomhedsbranche. Hvilken sammenhæng er der mellem ledelse af medarbejdere i et pengeinstitut, ledelse af fængselsfunktionærer på en afdeling for stærkt negative indsatte og ledelse i et pædagogisk miljø?

Sammenfaldet er begrænset – forskellen åbenlys! For overskuelighedens skyld kan vi alligevel tillade os at generalisere og opdele ledelsesopgaven i 3 hovedområder:

1. Det organisatoriske ledelsesarbejde
a. strategisk planlægning
b. organisering af arbejdet i drift og udvikling
c. relationer til eksterne parter (kunder, borgere, brugere, ejerkreds)

2. Det administrative ledelsesarbejde
a. personaleadministrative forhold
b. løn- og økonomistyring
c. organisationens interne service

3. Det personlige lederskab
a. menneskesynet
b. kommunikation og dialog
c. talent- og kompetenceudvikling

Hvilket område er det vigtigste? Svaret kan findes i et nyt spørgsmål: hvem er vigtigst: pianisten, klaveret eller klaverstemmeren? Alle 3 ledelsesopgaver er gensidigt afhængige af hinanden. Hvis det organisatoriske misligholdes, sejler de to andre rundt på må og få. Hvis det administrative misligholdes, mister vi fodfæstet. Og hvis det menneskelige forsømmes – det personlige - risikerer vi hurtigt at miste det hele!

Det Personlige Lederskab handler om dig og dit lederpotentiale. Men set i sammenhæng med de vilkår og rammer, som netop præger din organisation. Derfor nægter vi at krænge et færdigsyet lederkursus ned over hovedet på dig! Vi tager dig og din ledelsesopgave alvorligt og inddrager ikke teorier, som er nemme at forklare men umulige at overføre til hverdagen. Teori er, når man ved det hele og ingenting fungerer! Praksis er, når alting fungerer, og ingen ved hvorfor! Du får teori og praksis i en blanding, som passer, holder og virker!

Det Personlige Lederskab er et udviklingsforløb, hvor indhold og form defineres i et tæt samspil med din virksomhed. Vi udfordrer til inspiration bl.a. via flg. temaer:

• Ledelsesbegrebet, - afklaring og afgrænsning set i.f.t. organisationens ledelsespolitik
• Jobprofil og jobindhold, - prioriteringer og udviklingsområder
• Iboende ledelseskraft, - nærvær, synlighed, autoritet og autenticitet
• Ledelse på dialogens grundlag, - MUS, GRUS, konflikthåndtering
• Ledelse og trivsel, - stress, psykisk arbejdsmiljø, forebyggelse af sygefravær
• Talentudvikling, - ressourcefokus, kompetenceprofiler, teamstruktur og –ledelse
• Ledervurdering, - en brugbar analyse gennemført i lederens afdeling
• Ledelse på ”speaker’s corner”, - at tage lederen på ordet!

Uddannelsen forankres i virksomheden med planlagte samtaler med lederens nærmeste chef før, under og efter uddannelsen.