logo
 
 

Få flere effektive møder

MØDELEDELSE

Ethvert problem kan gøres uløseligt, hvis der blot holdes tilstrækkeligt mange – og lange – møder om det!

Hvor mange møder har du været til i dag? Og hvordan ser kalenderen ud i morgen? Har du (m)ødelagt din dag?

I grunden er det ikke så svært at nå til enighed om, hvad der kendetegner et effektivt møde: grundig planlægning, klar dagsorden, stram styring, løbende opsamling, klare beslutninger og konsekvent opfølgning! Der er tale om enkle værktøjer, som alle kan anvende, hvis de vil! Men den lokale kultur og tradition spiller en afgørende rolle: vil vi f.eks. på de interne møder undvære det sociale aspekt, det daglige morgenmøde, de ugentlige kontormøder, de gode og lange debatter?

Det effektive møde kan sagtens rumme ovenstående. Men bare ikke i én og tilfældig sammenblanding.

Flg. temaer indgår:

• Om mødekultur
  o alternativer til ”vanemøder”
  o alarmsystemer for tidsrøveri

• Mødets tekniske aspekter
  o dagsorden
    - minimumskrav
  o mødetyper
    - informationspunkt: 2 x monolog
    - debat- og diskussionspunkt: dialog
    - beslutningspunkt: effektive beslutningsmodeller

• Mødets opfølgning
  o konklusioner og opfølgning
  o det kvalitative referat

• Mødets praktiske aspekter
  o deltagerkreds
  o fysiske rammer
  o tidsforbrug

• Mødets pædagogiske/psykologiske aspekter
  o strategi og taktik
  o autoritet
  o kommunikation/dialogstyring
  o ”vanskelige mødedeltagere”

Du modtager på forhånd et sammenhængende materiale i form af KMT’s kompendium: ”Mødeledelse”, som udgør det teoretiske fundament. Det betyder, at du får mindre teorigennemgang på kurset og meget mere tid til øvelser og opgaver.