logo
 
 

Få mindre sygefravær og flere langstidsfriske!

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Vi får ikke en bedre arbejdsplads ved at reducere sygefraværet. Vi får derimod et lavere sygefravær, når vi skaber en bedre arbejdsplads.

Der er fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsrelateret stress har udviklet sig markant – nærmest dramatisk – over de seneste år. Flere og mere komplicerede arbejdsopgaver, større krav til mål og resultater, som til gengæld mødes de med færre ressourcer. De fleste kan håndtere presset, men en mindre og sårbar gruppe kommer til at stå for den store del af sygefraværet. Opgørelser viser, at 20% af arbejdsstyrken står for 80% af fraværet!

KMT bidrager til nedbringelse af sygefravær ved at sætte trivsel og psykisk arbejdsmiljø på dagordenen. På temadage, workshops, udviklingsforløb, rådgivning og sparring m.m. er indholdet bl.a.:

Arbejdsrelateret stress: det er ikke kun stressfaktorerne i sig selv, der udløser stressreaktioner, men det enkelte individs oplevelse og fortolkning af dem.

• Sammenhæng mellem krav og indflydelse

• Identifikation:
  o fysiske og sociale symptomer
  o de mest udbredte stressorer

• Forebyggelse:
  o de 6 guldkorn

• Håndtering:
  o den ledelsesmæssige indsats
    - En trivselsfyldt dialog
    - En optimistisk handleplan
  o den kollegiale støtte

Sygefravær: sygdom er en privat sag! Men fravær er også arbejdspladsens sag. Og hvis ledere og kolleger tager hånd om den sygemeldte, kan sygemelding hurtigere blive til raskmelding. Ingen – og slet ikke den sygemeldte - har gavn og glæde af langtidsfravær!

• Den onde spiral:
  o myter om arbejdsdygtighed
  o langtidsfravær og udstødelse

• Den gode cirkel:
  o de meningsfulde samtaler:
    - fra kontrol til kontakt
    - den private ejendom og det offentlige rum

• Forebyggelse af arbejdsrelateret sygefravær:
  o det psykiske arbejdsmiljø
    - udvikling af trivselsprocesser
  o arbejdsmængde / deadlines
    - høj grad af indflydelse
  o arbejdsrelationer
    - konflikthåndtering og interessefællesskab
    - respekt for forskelligheder:
     · kapacitet og balance
     · arbejdsliv vs. familieliv