logo
 
 

Få styr på formidlingen, tal og bliv forstået!

PERSONLIG FREMTRÆDEN OG GENNEMSLAGSKRAFT

Kan du høre, hvad du selv siger?

Hver gang vi stiller kritiske spørgsmål om et menneskes talegaver – eller mangel på samme – handler det ofte om, at vi ikke har fanget og forstået det egentlige budskab. ”Han taler i tåger!” eller: ”Hun har uld i mund!” Andre gange opfatter vi faktisk budskabet, men i samme åndedrag fornemmer vi, at der er noget galt: ”Mener han det?” ”Er der en anden dagsorden eller et andet motiv?” ”Hvorfor taler hun om noget andet end det, hun blev spurgt om?”

Troværdighed er det centrale omdrejningspunkt for din personlige gennemslagskraft. Her handler det primært om, at du på den ene side først har overbevist dig selv, før du vil forsøge at overbevise andre. Og at overbevise andre - så det giver mening og udbytte - udfordrer til brug af saglig og relevant argumentation og dokumentation.

Der er en række temaer, som kommer i spil og som kan bane vejen for en troværdig og nærværende formidling. På uddannelsen vil du mulighed for at forholde dig til dine egne talenter og kvaliteter og med dem hente værktøjer og inspiration inden for den klassiske retorik. Samtidig viser vi dig de værste faldgruber inden for spindoktorens arbejdsfelt. På den måde kan du lære både at undgå dem og at gennemskue manipulerende kommunikation.

Indholdet er bl.a.:

• Det personlige nærvær og den professionelle distance

• Det mentale udgangspunkt
  o ambitionsniveau og risikovillighed
  o det nødvendige pres og den unødvendige stress
  o kernekvaliteter, talentudfoldelse og passende udfordringer

• Strategiske og taktiske overvejelser
  o målgruppeanalyse
  o formål
  o mål
  o metodevalg

• Retorikkens grundregler
  o struktur og systematik (den røde tråd)
  o sproglige virkemidler (logos, etos og patos)
  o det nonverbale sprog

• Spin’s mange ansigter
  o afsenderspin
  o modpartsspin
  o procedurespin
  o sagsspin.

Du modtager på forhånd et sammenhængende materiale i form af KMT’s kompendium ”Retorik og Formidling”, som udgør det teoretiske grundlag. Det betyder, at du får mindre teorigennemgang på kurset og meget mere tid til øvelser og opgaver.