logo
 
 

Få gruppen til at blive et team

TEAMUDVIKLING

Ingen er perfekt, men det kan et team være.

At opbygge, vedligeholde og udvikle et velfungerende team forudsætter bl.a., at teamet etableres som en selvstændig, dynamiske enhed med ejerskab til målet for de opgaver, som teamet skal løse. Derfor er giver det ingen mening at ”teambuilde” uden stærk relation og kobling til hverdagen.

Et team i balance skaber en engageret indsats, hvor samarbejdet hviler på:

- forståelse for og accept af de (nye) vilkår, som er udgangspunktet for virksomhedens / enhedens fremtidige drift
- aftalte spilleregler, opgavefordeling, ansvar og kompetence
- erkendelse af og arbejde med teamets styrker og udfordringer, individuelt og kollektivt

KMT afdækker ressourcerne i et konkret team, og vi anvender Meredith Belbin analyseværktøj, som vi er certificeret i. Værdien af teamrolleteorien er, at den gør det muligt for såvel den enkelte som det samlede team at drage fordel af at få viden om sig selv og tilpasse sig de krav, der stilles af omgivelserne.

Indholdet fastlægges på basis af teamets aktuelle behov og modenhed, men nogle af temaerne vil være:

• Hvorfor arbejde i et team?
  o team-tankegang set i et organisatorisk perspektiv

• Organisation og arbejdsvilkår
  o nuværende og fremtidig struktur
  o øvrige systemer og ramme
  o vurdering af sammenhæng mellem spilleregler, kultur og arbejdsvilkår

• Spilleregler for arbejde og samarbejde o grundlaget for balancerede teams
  o målformulering med succeskriterier o værdiformulering og vurdering
    - vanskelige og kritiske faser

• identifikation, forebyggelse og håndtering

• Belbin’s teamroller
  o test: de 9 roller
  o teamet samlede struktur
  o teamets balance og ubalance
  o optimal ressourceudnyttelse rettet mod
    - relationer (proces)
    - opgaven (produkt)
    - udvikling og nytænkning

• Plan for teamets videre samarbejde og udvikling

Du modtager på forhånd forskelligt læsestof om teamforståelse og –udvikling, som udgør det teoretiske fundament. Det betyder, at du får mindre teorigennemgang på kurset og meget mere tid til øvelser og opgaver.